PEGAS es una de las marcas
de NPM Group

NPM Group – иновационна руска компания със седалище в град Новосибирск, която внедрява в масово производство свои собствени интелектуални разработки. Повечето от предлаганите от NPM Group категории стоки са уникални както за Русия, така и за света.

NPM Group

Фирма NPM Group предлага на пазара оборудване за бързо разливане на бира без излишна пяна и пълнене в пластмасови и стъклени бутилки, като за целта се прилага технологията SAVEBEER, която използва противоналягане. В резултат на противоналягането, при разливането в бутилката напитката не се разгазира и не се изпуска СО2, което позволява да се съхрани нейния вкус и свойства, така както са зададени от нейния производител.

Повече от 70 дистрибутора представят нашата продукция в Русия, страните от ОНД, Европа, Северна и Южна Америка, Южна Африка, Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея. Оборудоването под търговската марка PEGAS е инсталирано в над 30.000 търговски предприятия.

Налива 2 литра бира само за 60 секунди

Всички права са защитени, копиране на информация от този сайт е възможно само при наличие на хипер-линк.

Изпрати заявка